Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Centrum Fala 1 jest dla Państwa otwarte już od połowy maja. Nieustannie dopasowujemy swoje funkcjonowanie pod aktualne wytyczne polskiego rządu, GIS oraz WHO. Poniżej przedstawiamy działania podjęte na terenie Ośrodka związane z zapobieganiem i ograniczeniem rozpowszechniania COVID-19 wśród naszych Gości oraz pracowników.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa pobytu, podjęliśmy następujące kroki:

  • Każdy pracownik jest wyposażony w środki ochronne (przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe) jak i dodatkowe środki do dezynfekcji, a także przestrzega każdorazowej dezynfekcji rąk
  • Obsługa zna procedury zna procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
  • Na terenie Ośrodka zostały wydzielone specjalne pokoje-izolatki dla osób z podejrzeniem zakażenia Covid-19
  • Wszystkie powierzchnie wspólne w salach ogólnodostępnych, na korytarzach oraz w innych miejscach ośrodka są dezynfekowane co godzinę.
  • Pokoje są wietrzone po każdym pobycie, wszystkie powierzchnie wspólne jak poręcze łóżek, krzesła, piloty itp. oraz sanitariaty są dezynfekowane.
  • Przy wszystkich wejściach do budynków oraz toalet znajdują się pojemniki z płynem antybakteryjnym.
  • W pomieszczeniach znajdują się sanitarnohigieniczne instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
  • bezpieczne odległości między stolikami w salach restauracyjnych oraz Tawernie, odległość min. 2m.
  • Posiłki serwowane są w formie bufetu szwedzkiego, bufet oddalony jest od gości na odległość 2m, posiłki nakłada kelner.
  • Każdorazowo (po każdym Gościu) dezynfekujemy stoły oraz krzesła.

Jest to jedynie kilka z wdrożonych przez nas działań dot. reżimu sanitarnego obowiązującego w obiekcie. Cały czas staramy się dopasowywać do zaleceń oraz zapewniać naszym gościom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.